Nákupný košík
0 položiek
 
Dámske / Pánske
 

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou za účelom kúpy tovaru alebo registrácie v elektronickom obchode na stránke www.123parfemy.sk výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania objednávky elektronickej alebo aj inou formou, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
  2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov, subdodávateľov, sprostredkovateľov dodania a dopravy Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
  3. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.123parfemy.sk alebo inou formou Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa k Vášmu účtu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.
  4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
  5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.